Anna Czuczman

Home / zespol / Anna Czuczman
Anna Czuczman

Anna Czuczman – Psycholog Polski w Dublinie

Podejście: Humanistyczno-Integratywne, Egzystencjalne, Behawioralno-Poznawcze

 

Anna Czuczman ukończyła  studia magisterskie z zakresu Psychologii oraz studia licencjackie z zakresu Pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim. Anna jest członkiem Irlandzkiego Towarzystwa Psychologicznego (Psychological Society of Ireland – PSI), a jej praca zawodowa jest poddawana regularnej superwizji.

 

Anna miała okazję pracować w wielu różnych międzynarodowych placówkach z dziećmi, dorosłymi oraz osobami w podeszłym wieku doświadczającymi chorób psychicznych i stresujących sytuacji życiowych. Badania, które prowadziła skupione były na świadomości uprzedmiotowienia ciała i postawach wobec odżywiania wśród kobiet.

 

Anna zapewnia poufną, bezpieczną przestrzeń dla swoich klientów i pracuje z nimi w nieoceniającej atmosferze. Zachęca klientów do samoakceptacji, do odkrywania siebie i skupia się na procesie uwalniania tkwiącego w każdym unikalnego, pozytywnego potencjału.

 

Anna Czuczman pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi:

  • Niezadowolenia z obrazu własnego ciała
  • Zaburzeń odżywiania
  • Zaburzeń lękowych
  • Depresji
  • Szeroko pojętego stresu
  • Problemów związanych z niską samooceną
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Trudności w wyznaczaniu i dążeniu do nowych celów


Więcej
Date 03 Aug 2017 Categories Dublin Centrum Author kfikert Skills Psycholog Client Anna Czuczman
Profil (EN)