Projekt COVID-19

Home / Projekt COVID-19

Projekt COVID-19

Darmowe sesje doradztwa online

MyMind doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że pandemia Covid-19 miała druzgocący wpływ na wiele osób i rodzin, a także wzrosła presja na zdolność ludzi do radzenia sobie z dodatkowymi wyzwaniami stwarzanymi przez wirusa.

Od żałoby i losu po strach i lęk spowodowany potrzebą społecznego dystansu oraz próbami radzenia sobie z samotnością i izolacją, wielu ludziom obecnie trudno jest sobie z tym poradzić. Uzyskiwanie pomocy i pozostawanie w kontakcie są bardzo ważnymi czynnikami dla utrzymania dobrego zdrowia psychicznego.

Rozmowa z wykwalifikowanym specjalistą to sprawdzony i skuteczny sposób radzenia sobie z problemami stresu lub lęku. MyMind oferuje teraz BEZPŁATNE spotkania doradcze online dla osób w całej Irlandii. Jeśli dotyczy Cię bezpośrednio Covid-19, możesz kwalifikować się.

Główne problemy zdrowia psychicznego obejmują problemy wynikające z bezrobocia, żałoby, izolacji społecznej / kokonowania, choroby, stresu, depresji, lęku, uzależnienia lub przemocy domowej.

Wszystkie sesje doradztwa i psychoterapii prowadzone w ramach tego projektu będą świadczone przez MyMind i będą przeprowadzane online za pośrednictwem połączenia wideo lub rozmów telefonicznych.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: https://mymind.org/online

CZY JESTEM KWALIFIKOWANY?
Aby kwalifikować się do w pełni subsydiowanych sesji doradczych, należy:

Przedstawianie związanych z COVID 19 problemów związanych ze zdrowiem psychicznym (np. Żałoba, izolacja społeczna / kokonowanie, choroba, stres, depresja, lęk, uzależnienie, przemoc domowa itp.);
ORAZ (co najmniej jeden z poniższych)

✓ Pracownik pierwszej linii w środowisku medycznym (np. Personel HSE, personel domu opieki, ratownik medyczny, pracownik służby zdrowia, lekarz rodzinny itp.)
✓ Pracownicy o niskich dochodach (patrz próg w rozdziale Jak złożyć wniosek)
✓ Bezrobotny z powodu COVID 19
✓ Żałoba wynikająca z COVID 19
✓ W wieku powyżej 65 lat
✓ Kokonowanie z powodu złego stanu zdrowia (niezależnie od wieku)

W JAKI SPOSÓB MOGĘ REZERWOWAĆ Nominację?
Aby umówić się na spotkanie / sesję z MyMind, odwiedź: https://mymind.org/register

This project has received funding from the Government of Ireland’s Sláintecare Integration Fund 2019 under Grant Agreement Number 478A.